2023 metų renginiai

Senasis tinklapis

Registracija į teniso kortus

Dokumentai

UGDYTINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS SPORTININKŲ ELGESIO TAISYKLĖS UGDYTINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS UGDYTINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS UGDYTINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS TRENERIŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO ETIKOS KODEKSAS ATLYGINIMO...

Veiklos sritys

12. Sporto centro veiklos rūšys: 12.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 12.2. kitos veiklos rūšys: 12.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 12.2.2. sportinė veikla, kodas 93.1; 12.2.3. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11; 12.2.4. kita sportinė veikla, kodas 93,19; 12.2.5. pramogų ir poilsio organizavimo...

Pasiekimai

2023 metai Vaikai Jaunučiai Jauniai Jaunimas 2022 metai VaikaiJaunučiaiJaunimas 2021 metai VaikaiJaunučiaiJauniaiJaunimasSuaugusieji 2020 metai JauniaiJaunimasSuaugusieji...

Sporto šakos

  Lengvoji atletika  TRENERIAI: Viktoras Bagamolovas – lengvosios atletikos treneris, II kvalifikacinė kategorija Simas Strelcovas – lengvosios atletikos treneris, II kvalifikacinė kategorija   Krepšinis TRENERIAI: Algirdas Kriaučiūnas – krepšinio treneris, II kategorija Nijolė Kregždienė – krepšinio trenerė, IV kategorija Žydrūnas Kačinskas – krepšinio treneris, IV kategorija Monika Kregždytė – krepšinio  trenerė, III kategorija    ...

Istorija

Spotro salėKaraimų g. 5 Šaudykla Jaunimo g. 2 StadionasJ.Basanavičiaus g. 69A 1953 metų rudenį įsteigta Biržų rajono liaudies švietimo skyriaus sporto mokykla (pirmos sporto mokyklos Lietuvoje įkurtos 1951 metais). Pirmas trenerių tarybos posėdis įvyko 1953 m. spalio 17 d. Sporto mokyklos vadovu paskirtas Mykolas Styra, o treneriais paskirti Algirdas...