2023 metų renginiai

Senasis tinklapis

Registracija į teniso kortus

Pareigybių aprašai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vyriausioji buhalterė Administravimo specialistė Apskaitininkė- kasininkė Bokso treneris Darbininkas Dziudo treneris Elektrikas Futbolo treneris Kiemsargis Kompiuterių sistemų administratorė Krepšinio treneris Lengvosios atletikos treneris Pastatų ir lauko priežiūros darbų darbininkas Raštvedė Sporto instruktorius Sporto organizatorius seniūnijoje Šachmatų treneris Šaudymo treneris Vairuotojas Valytoja...

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų...

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pinigų principu) už 2023 m. II-ą ketvirtį Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pinigų principu) už 2023 m. I-ą ketvirtį Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pinigų principu) už 2022 m. I-ą ketvirtį Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pinigų principu) už 2022 m. II-ą ketvirtį Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (pinigų...