2023 metų renginiai

Senasis tinklapis

Registracija į teniso kortus

Sportinis ugdymas

Savivaldybės tarybos sprendimas dėl paslaugų įkainių nustatymo Priėmimo į BKKSC tvarkos aprašas Mokesčio už paslaugas atsiskaitymo tvarka Teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai Vaikų priėmimo į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą sutartis Atlyginimo už paslaugas dydžio ir teikiamų atlygintinų paslaugų kainų taikymo ir reguliavimo tvarkos aprašas...

Savivalda

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto Centro taryba Monika Kregždytė, krepšinio trenerė, trenerių atstovė, Centro tarybos pirmininkė; Dalė Drevinskienė, šaudymo trenerė, trenerių atstovė; Simas Strelcovas, lengvosios atletikos treneris, trenerių atstovas; Laima Kėželienė, tėvų (globėjų) atstovė, Centro tarybos sekretorė; Raimondas Čepokas, tėvų (globėjų) atstovas; Gita Einorienė, tėvų (globėjų) atstovė; Lukas...

Dokumentai

UGDYTINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS SPORTININKŲ ELGESIO TAISYKLĖS UGDYTINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS UGDYTINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS UGDYTINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS TRENERIŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO ETIKOS KODEKSAS ATLYGINIMO...

Veiklos sritys

12. Sporto centro veiklos rūšys: 12.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 12.2. kitos veiklos rūšys: 12.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 12.2.2. sportinė veikla, kodas 93.1; 12.2.3. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11; 12.2.4. kita sportinė veikla, kodas 93,19; 12.2.5. pramogų ir poilsio organizavimo...

Pasiekimai

2023 metai Vaikai Jaunučiai Jauniai Jaunimas 2022 metai VaikaiJaunučiaiJaunimas 2021 metai VaikaiJaunučiaiJauniaiJaunimasSuaugusieji 2020 metai JauniaiJaunimasSuaugusieji...