2024 m. RENGINIŲ PLANAS

INFORMUOJAME

Korupcijos prevencija

Asmuo atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą – sporto organizatorius Tadas Špokas.Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre galima pateikti: Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos...

Viešieji pirkimai

2021 m. pirkimų žurnalas 2022 m. viešųjų pirkimų planas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ​Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas ​2020 m. viešųjų pirkimų planas 2020 m. pirkimų žurnalas ​2021 m. viešųjų pirkimų planas Viešųjų pirkimų taisyklės...

Teisės aktai

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA SPORTO ĮSTATYMAS SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR JO TEIKĖJŲ VEIKLOS...