2023 metų renginiai

Senasis tinklapis

Registracija į teniso kortus

Pareigybių aprašymai

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Vyriausioji buhalterė
Administravimo specialistė
Apskaitininkė- kasininkė
Bokso treneris
Darbininkas
Dziudo treneris
Elektrikas
Futbolo treneris
Kiemsargis
Kompiuterių sistemų administratorė
Krepšinio treneris
Lengvosios atletikos treneris
Pastatų ir lauko priežiūros darbų darbininkas
Raštvedė
Sporto instruktorius
Sporto organizatorius seniūnijoje
Šachmatų treneris
Šaudymo treneris
Vairuotojas
Valytoja